چراغ های فضای داخلی ریلی

چراغ ریلی ساده

دارای ضمانت 48 ماهه جهت نصب محیط های اداری و مسکونی قابل ارائه در سایز های مختلف بدنه مستحکم(آلومینیوم دایکست) قابل ارائه در دو ضریب توان...

اطلاعات بیشتر

چراغ ریلی ساده جدید

دارای ضمانت 48 ماهه چراغ ریلی ساده جهت نصب محیط های اداری و مسکونی قابل ارائه در سایز های مختلف بدنه مستحکم(آلومینیوم دایکست) قابل ارائه در...

اطلاعات بیشتر

چراغ ریلی شیپوری

دارای ضمانت 48 ماهه چراغ ریلی ساده جهت نصب محیط های اداری و مسکونی قابل ارائه دردو رنگ مشکی و سفید بدنه مستحکم(آلومینیوم دایکست) قابل...

اطلاعات بیشتر

چراغ ریلی رینگ دار

دارای ضمانت 48 ماهه جهت نصب محیط های اداری و مسکونی قابل ارائه در سایز های مختلف بدنه مستحکم(آلومینیوم دایکست) قابل ارائه در دو ضریب توان 0.6...

اطلاعات بیشتر

چراغ ریلی استوانه

دارای ضمانت 48 ماهه جهت نصب محیط های اداری و مسکونی قابل ارائه در سایز های مختلف بدنه مستحکم(آلومینیوم ) قابل ارائه در دو ضریب توان 0.6 و 0.9 و...

اطلاعات بیشتر