چراغ های فضای داخلی توکار

پنل کنافی رایا

جهت نصب درمحیط های اداری و مسکونی دارای ضمانت 60 ماهه استفاده از چیپ های LED برند اسرام بدنه مستحكم(آلومینیوم دایکست) فاقد فیلیکر قابل عرضه...

اطلاعات بیشتر

چراغ پارکتی گرد

جهت نصب درمحیط های اداری و مسکونی دارای ضمانت 48 ماهه فاقد فیلیکر استفاده از چیپ های LED برند اسرام دارای منبع نور COB و بازدهی نور و طول عمر...

اطلاعات بیشتر

چراغ پریسکوپی

جهت نصب درمحیط های اداری و مسکونی دارای ضمانت 48 ماهه استفاده از چیپ های LED برند اسرام فاقد فیلیکر دارای منبع نور COB و بازدهی نور و طول عمر...

اطلاعات بیشتر