چمنی

چراغ چمنی Uشکل (دمور)

دارای ضمانت 36 ماهه برای فضای آزاد، فضای سبز و باغچه‌ها طراحی شده است. ساختار محکم پخش متقارن نور دوام در شرایط جوی مختلف عمر طولانی قطعات...

اطلاعات بیشتر